Przywoływacze – co to jest?

Przywoływacze są co raz bardziej popularne i używane przez wielu. Jak sama nazwa wskazuje “przywołują”, ale jak to dokładnie działa?

Co to są przywoływacze?

To proste w użytkowaniu, bezprzewodowe urządzenia umożliwiające przesłanie szybkiego komunikatu – wezwania między pracownikami lub między pracownikiem, a klientem. Aby wszystko działało, konieczne jest użycie nadajnika do wysłania przywołania i odbiornika by przywołanie odczytać.

Nadajniki lub inaczej transmitery mają różne kształty i możliwości. Najprostsze to jednoguzikowe przyciski niewielkich rozmiarów. Nie musimy jednak ograniczać się do tych jednoprzyciskowych, ponieważ można kupić nadajniki z większą ilością guzików i różną funkcjonalnością. Bazy transmitujące informacje działają bezprzewodowo, a w zależności od modelu mogą wysyłać przywołanie nawet do kilkuset odbiorników.

przycisk nadajnik przywoływacze czarny z jednym guzikiem
Przycisk przywołujący Sung ST1

Odbiorniki zwykle mają formę zegarka, pagera bądź monitora. Ich rolą jest wyświetlenie informacji jaką wysłano z transmitera. Odbiorniki posiadają w zależności od modelu określony zasięg, ilość wyświetlanych wiadomości oraz różne opcje konfiguracyjne. Aby prawidłowo działały z nadajnikami, wymagają właściwego zaprogramowania. Zwykle nie stanowi to problemu dla osób podążających za poleceniami zawartymi w instrukcji. Wzmacniacze sygnału pomagają dostosować zasięg przywoływaczy do wymagań użytkowników.

zegarek pager przywoływacz
Zegarek SUNG SW2PL

Kto ich używa?

Przywoływacze użytkuje się w wielu obszarach gospodarki. Jako klienci spotykamy je w restauracjach. Tam za ich pomocą możemy przywołać kelnera, a w miejscach z samoobsługą pomagają nam szybko i skutecznie odebrać zamówione jedzenie. Stanowią niezastąpioną pomoc dla kelnerów, którzy dzięki nim wiedzą kiedy posiłek przygotowany w kuchni jest już gotowy do podania gościom. Na szeroką skalę działają w domach opiekujących się seniorami, w hotelach, sklepach, gabinetach lekarskich, weterynaryjnych i firmach logistycznych.

sztućce jako symbol gastronomii
kelner z tacą obsługujący przy pomocy przywoływaczy

Jakie są korzyści z posługiwania się przywoływaczami?

Korzystanie z przywoływaczy usprawnia komunikację w firmie. Jest to widocznie zarówno na poziomie między pracownikami jak i między pracownikami, a klientami. W ten sposób wymiernie zwiększamy efektywność pracy. Prowadzi to w efekcie końcowym do maksymalizacji zysków firmy i wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku.

Jakie są ceny przywoływaczy?

Urządzenia te można elastycznie konfigurować, co jest ich kluczową zaletą. W zależności od potrzeb klienta, systemy przywoławcze można rozwijać i poszerzać pulę pracujących urządzeń. Pozwala to ograniczyć koszty tuż na starcie. Podstawowe zestawy przywoławcze nie są drogie, ceny zaczynają się od 200 zł netto. Warto przyjrzeć się ofertom już gotowych zestawów (nadajnik + odbiorniki), których ceny są korzystniejsze niż kupowanych pojedynczych urządzeń.

Dodatkowe informacje o systemach przywoływania w gastronomii.