15:21

Hotelowy wyłącznik prądu

Zalecany do użytku w hotelach, pubach i pomieszczeniach gdzie wymagane jest wyłączanie dopływu prądu. Napięcie znamionowe 180 -250 V.
Prąd znamionowy 30A ( nie trzeba stosować dodatkowego stycznika.

Instrukcja :
Wyłącznik pracuje wyłącznie na kartach zbliżeniowych ( włożenie wizytówki nie włączy prądu)
Przed włożeniem karty do czytnika dopływ prądu jest wyłączony i czytnik świeci na czerwono.
Po włożeniu karty do czytnika natychmiast zostaje podane zasilanie.
Po wyjęciu karty po kilkunastu sekundach zasilanie zostaje odcięte.
Zalecamy do wyłącznika nabyć również puszkę (koszt niewielki, bo 6 zł netto a znacznie łatwiej się montuje).

Wyłącznik prądu przeniesie maksymalne obciążenie na poziomie 30 A, dlatego nie jest konieczne stosowanie dodatkowego układu przekaźnikowego. Dodatkowy przekaźnik powinien być stosowany przy zasilaniu elektrycznej kuchenki, klimatyzatora lub elektrycznych grzejników.