Telewizory hotelowe stanowią rozwiązanie, które dzięki wielu użytecznym funkcjom umożliwia dostosowanie produktu do potrzeb konkretnego obiektu noclegowego i wypoczynkowego. Oferowane przez nas modele pozwalają zablokować dostęp do ustawień telewizji i przez to uniemożliwić dokonywanie zmian osobom niepowołanym. Poza tym telewizory hotelowe wyświetlają informacje i reklamy, którymi upoważnieni pracownicy obiektu mogą w łatwy sposób zarządzać. Zaletą tych produktów jest także duża energooszczędność.

 

Dlaczego telewizja hotelowa?

Bo każdy pokój gościnny powinien mieć telewizor.

Dlaczego telewizor hotelowy?

Bo Tylko telewizor hotelowy może wyświetlać Twoją reklamę.

Bo tylko telewizor hotelowy nie będzie rozregulowany przez gościa.

Bo tylko w telewizorze hotelowym stworzysz płatne programy odblokowywane pinem.

 

a dokładniej:

Mniejsze koszty:

-Instalacja i zarządzanie bez wchodzenia do pokoju

-Wysoka wydajność energetyczna

Bezpieczeństwo:

-Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe telewizora i pilota

-Profesjonalny serwis i wsparcie

Wartość dodana:

-Promocja oferty hotelu na stronie informacyjnej

-Pakiety sprzedawane dla gościom

Doświadczenia gości:

-Wyświetlanie wiadomości powitalnej oraz strony informacyjnej

-Nie przeszkadza innym gościom (zablokowanie menu, limit głośności)