Bardzo prosimy Państwa o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza.
Ułatwi to nam kontakt z Państwem w celu potwierdzenia przybycia oraz dostarczenie materiałów związanych z prezentacjami po spotkaniu.

Maksymalna liczba przedstawicieli jednej firmy na prezentacji to 2 osoby


Uwaga: każdy uczestnik rejestruje się indywidualnie.

 

Rejestracja uczestnictwa - wybierz temat: