x2Hotel

X2Hotel służy do obsługi recepcji hotelowej w oparciu o funkcje programu X2Manager wzbogacony o funkcje rezerwacji i pobytów, konto rozliczeniowe gościa, definicje obciążeń hotelowych, oraz kartoteki pokoi, gości i firm.Dzięki integracji w jednym systemie obsługi recepcji hotelowej, gastronomii i innych punktów sprzedaży (sklepy, imprezy, catering), całe obroty hotelu mogą być ujęte w jednolitych raportach i statystykach.
2Hotel zapewnia raporty i funkcje specyficzne dla hotelu, takie jak grafik pokoi i stan obłożenia hotelu, lista przyjazdów i wyjazdów, saldo-lista, lista śniadań, statystyki hotelowe, plan sprzedaży, interfejs do centrali telefonicznej, itp. Wspólna z aplikacjami gastronomicznymi X2Kasa, X2Manager czy X2Pos jest baza danych, funkcje administracyjne i kasowe. Oprogramowanie X2Hotel może współpracować z zewnętrznymi systemami obsługi dostępu do pomieszczeń hotelowych w postaci zamków elektronicznych.Oprogramowanie działa pod systemem operacyjnym MS Windows, w sieci LAN lub na pojedynczym stanowisku, wykorzystując standardowy sprzęt PC uzupełniony o specjalizowany sprzęt do obsługi sprzedaży: ekrany dotykowe, drukarki fiskalne, kuchenne i rachunkowe, zdalne bonowniki "Nano", czytniki kart magnetycznych i kodów paskowych, wagi, dozowniki, szuflady na pieniądze, itp.
X2Hotel znajduje zastosowanie zarówno w małych, średnich oraz dużych obiektach hotelowych.
Duża elastyczność konfigurowania systemu pozwala z powodzeniem stosować go w pensjonatach, motelach i hotelach, szczególnie w obiektach o szerokim zakresie usług hotelowo-gastronomicznych.Najważniejsze cechy produktu:
•    proste tworzenie i modyfikacja rezerwacji
•    rezerwacje grup lub pojedynczych osób
•    graficzna prezentacja rezerwacji
•    zestawienia obłożenia hotelu
•    raportowanie rezerwacji
•    możliwość drukowania diagramu
•    potwierdzenia rezerwacji
•    łatwe rozliczanie gości
•    podgląd bieżącego stanu pokoi
•    przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy
•    rozbudowany system uprawnień
•    możliwość zmiany ceny pozycji meldunku podczas zamykania meldunku
•    możliwość dodania rabatu procentowego dla całego meldunku podczas zamykania meldunku
•    moduł żywienia, w którym można przydzielać posiłki w określonych ilościach w ramach meldunku Manager
•    automatyczne przypisywanie obciążenia do wybieranego pokoju w edycji rezerwacji/meldunku.